Kasko Sigortası

Genişletilmiş Kasko Sigortası, özel araçlar için hazırlanmış geniş kapsamlı bir kasko paketidir.

Kimler yaptırmalı?
Tüm özel araç sahibi müşterilerimiz Genişletilmiş Kasko Sigortası yaptırabilirler.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?
Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması; gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar; üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar; aracın yanması; aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi teminat altına alınır.

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile aracın kullanılması sırasında üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararların Trafik Sigortası teminat limitlerinin üstünde kalan kısmı poliçede yazılı limitlere kadar teminat altına alınır.

Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ile araçta seyahat eden sürücü ve yolcuların aracın kazaya uğraması sonucunda ölmesi, sakatlanması veya yaralanması nedeniyle ortaya çıkan tedavi masrafları poliçede yazılı limitlere kadar temin edilir.

Hukuksal Koruma Sigortası, aracın sahibi veya sürücüsünün taraf olduğu hukuksal uyuşmazlıkların sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde ve hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve edimleri üstlenir.

2. Şans Kasko Sigortası

Ray Sigorta’nın layıkıyla onarılmış pert araçlara özel olarak hazırladığı 2. Şans Kasko poliçesiyle artık pert araçlar da Ray Sigorta güvencesinde.

Tüm araçlar ikinci bir şansı hak eder, Ray Sigorta’nın uygun fiyatlı ve geniş kapsamlı 2. Şans Kasko poliçesi ile pert araçlar yeniden eskisi gibi güvenle yollarda.

2. Şans Kasko poliçesinden pert olmuş ve onarımı layıkıyla yapılmış olan 0-5 yaş ve altındaki otomobil, kamyonet, minibüs araç sahipleri faydalanabilir. Aracın güvence altına alınabilmesi için, mutlaka geçerli muayenesini yaptırılması gereklidir.

2. Şans Kasko poliçesi geniş teminat yapısıyla araçları; çarpma çarpışmadan, hırsızlığa, sel su basmasından çekme çekilme zararlarına kadar  pek çok olumsuz duruma karşı güvence altına alır.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ